Ynysddu Primary School Logo
 Phone : (01495) 200223


 Address : Ynysddu Primary School, High Street, Ynysddu, NP11 7JH

Contact Details

How to contact us :

Ynysddu Primary School
High Street
Ynysddu
NP11 7JH

Telephone : (01495) 200223

Email : ynypa@caerphilly.gov.uk